7 krokov k vášmu BIM svetlíku

7 krokov k vášmu BIM svetlíku

BIM: Ako plánovať svetlíky Väčšina projektantov, architektov alebo výrobcov postupne prechádza na BIM. Jedná sa o proces založený na inteligentnom spracovaní informácií o budovách a ich častí od prvotného návrhu, až po demoláciu. Je založený na digitálnom 3D modeli...
Požiarna ochrana – to je to, na čom záleží!

Požiarna ochrana – to je to, na čom záleží!

Čo znamená požiarna ochrana? V prípade požiaru musí byť možné čím skôr evakuovať ľudí z budovy. To zabezpečujú prepracované bezpečnostné koncepcie, ktoré sa v ideálnom prípade zohľadňujú už vo fáze plánovania budovy. Tejto problematike sa venuje požiarna ochrana. Čím...
Ako môže renovácia objektu ovplyvniť jeho hodnotu

Ako môže renovácia objektu ovplyvniť jeho hodnotu

Bez renovácie hodnota budovy časom klesá Ak sa do nehnuteľnosti dlhý čas po výstavbe neinvestuje, môže to mať nepriaznivý vplyv na podstatu budovy, a tým aj na jej hodnotu. To isté platí, ak nehnuteľnosť nie je z pohľadu energetických požiadaviek aktuálna alebo ak sa...
Obnova svetlíkov na plochej streche

Obnova svetlíkov na plochej streche

Pri rekonštrukcii svetlíkov na plochej streche existujú tri východiskové situácie: Na streche ešte nie sú žiadne svetlíky, ale tie sa teraz počas rekonštrukcie dodatočne nainštalujú. Tento prípad často nastáva napríklad vtedy, keď sa nevyužívaná plochá strecha mení na...
Rekonštrukcia plochej strechy

Rekonštrukcia plochej strechy

Čo je dôležité pri rekonštrukcii plochej strechy? Tesnosť je pravdepodobne jedným z rozhodujúcich kritérií pre plochú strechu. Keďže voda a sneh nemôžu prirodzene odtekať ako pri strmej streche, ale zákonite zostávajú na povrchu strechy dlhšie, musí byť tesnenie...
Ochrana proti dymu: kľúč k požiarnej ochrane

Ochrana proti dymu: kľúč k požiarnej ochrane

Obranná aj preventívna protipožiarna ochrana pomáhajú zabezpečiť prijatie účinných opatrení na zabránenie vzniku požiaru, rýchlemu šíreniu požiaru, ale predovšetkým šíreniu dymu. Protipožiarna ochrana v konečnom dôsledku znamená ochranu pred dymom. Je všeobecne známe,...