Ako môže renovácia objektu ovplyvniť jeho hodnotu

Ako môže renovácia objektu ovplyvniť jeho hodnotu

Bez renovácie hodnota budovy časom klesá Ak sa do nehnuteľnosti dlhý čas po výstavbe neinvestuje, môže to mať nepriaznivý vplyv na podstatu budovy, a tým aj na jej hodnotu. To isté platí, ak nehnuteľnosť nie je z pohľadu energetických požiadaviek aktuálna alebo ak sa...