Požiarna ochrana – to je to, na čom záleží!

Požiarna ochrana – to je to, na čom záleží!

Čo znamená požiarna ochrana? V prípade požiaru musí byť možné čím skôr evakuovať ľudí z budovy. To zabezpečujú prepracované bezpečnostné koncepcie, ktoré sa v ideálnom prípade zohľadňujú už vo fáze plánovania budovy. Tejto problematike sa venuje požiarna ochrana. Čím...