Rekonštrukcia plochej strechy

Čo je dôležité pri rekonštrukcii plochej strechy?

Tesnosť je pravdepodobne jedným z rozhodujúcich kritérií pre plochú strechu. Keďže voda a sneh nemôžu prirodzene odtekať ako pri strmej streche, ale zákonite zostávajú na povrchu strechy dlhšie, musí byť tesnenie neporušené bez akéhokoľvek kompromisu. Preto majú ploché strechy tesniace prvky a nie strešnú krytinu ako strmé strechy. Ak plochým strechám pribúdajú roky alebo ak sú materiály zle spracované, dochádza k zatekaniu, ktoré môže spôsobiť škody zasahujúce hlboko do budovy. Vtedy je bezodkladne potrebná renovácia plochej strechy – pričom napríklad výber tesniacich plechov je druhoradý. Pretože tak bitúmenové, ako aj PVC fólie alebo FPO plnia svoju úlohu, ak sú položené odborne. Rozhodujúcim faktorom je tu skôr cena. Napríklad viacvrstvová asfaltová fólia stojí viac ako jednovrstvová PVC fólia.

Pri renovácii zohráva dôležitú úlohu aj izolácia plochej strechy. Staré izolačné vrstvy sú často poškodené prenikaním vody alebo už nespĺňajú súčasné štandardy a smernice o energetickej hospodárnosti budov (EnEV). Podľa smernice EnEV musia spĺňať všetky stavebné prvky smernice a kritériá energetickej hospodárnosti, alebo sa musia tieto prvky po predpísaných lehotách obnoviť a energeticky renovovať. To má za následok množstvo predpisov, ale z dlhodobého hľadiska sú vďaka tomu naše budovy oveľa efektívnejšie, šetrnejšie a ku klíme udržateľnejšie.

Aké sú typy a použitie plochých striech?

Odkiaľ vlastne pochádza plochá strecha? Na rozdiel od Európy existujú budovy s plochou strechou v Amerike alebo Ázii už niekoľko tisíc rokov. Aby však bola plochá strecha úspešná aj tu v strednej Európe, musela sa najprv prispôsobiť podnebiu, poveternostným podmienkam, sezónnym extrémom, stavebným materiálom a stavebným štýlom. Počas renesancie v 14. a 15. storočí sa v Taliansku stavali hrady s plochými strechami, ktoré sa využívali ako záhrady – podľa vzoru antického sveta. Od polovice 19. storočia, v období baroka, sa táto myšlienka záhrad na plochých strechách preniesla aj do ďalších častí strednej Európy. Ale s novými stavebnými formami industrializácie sa potom ploché strechy stavali zo železobetónu a s množstvom ocele na veľkých halách. Avantgardný architekt Le Corbusier v 20. storočí ako prvý vrátil do módy používanie plochých striech ako strešných terás. Dnes je to bežný spôsob rozšírenia obytného priestoru podkrovia. Na niektorých miestach sa dokonca používajú prefabrikované moduly na premenu šikmých striech na ploché strechy.

Dnes majú všetky typy plochých striech spoločné to, že ich sklon musí byť menší ako 5°, aby si vyslúžili označenie plochá strecha.

Ploché strechy sa v podstate delia na tri rôzne kategórie použitia:

1. Nevyužívané ploché strechy – napríklad na priemyselných halách alebo niektorých výškových budovách.

Ľudia sa na týchto strechách zdržiavajú len pri údržbe, servise alebo čistení. Dôvodom je, že klimatizačné jednotky, vetracie systémy na odvod dymu a tepla alebo strešné svetlíky, sa zvyčajne inštalujú na nepoužívané strešné plochy. Samozrejme, musia sa tu dodržiavať príslušné bezpečnostné normy, ako napríklad ochrana proti prepadnutiu cez strešné svetlíky. Na utesnenie nevyužívaných strešných plôch existuje dokonca špeciálna norma DIN 18531.

2. Využívané ploché strechy – napríklad ako strešné terasy, parkovacie terasy alebo zelené plochy.

Keď sa na plochých strechách pohybujú ľudia alebo vozidlá, dôležitá už nie je len nepriepustnosť, odvodnenie a ochrana proti prepadnutiu, ale aj bezpečná podlaha, napríklad zo štrku, kamenných dosiek alebo drevených dosiek. To má samozrejme vplyv aj na izoláciu pod ňou, ktorá nesmie podľahnúť váhe podlahových materiálov a prevádzke. Okrem toho je pre strešnú konštrukciu využívaných plochých striech – a podľa toho aj pre rekonštrukciu – ďalším faktorom to, či sa priestory pod nimi využívajú ako obytné priestory alebo napríklad ako otvorené parkovacie podlažia.

strešná terasa

3. Zelené ploché strechy – napríklad záhrady.

V závislosti od intenzity zelene sa tu ďalej rozlišuje jednoduchá intenzívna zeleň a intenzívna zeleň, pre ktorú je v každom prípade pomerne presne predpísaná štruktúra vrstiev.

strešná terasa
Medzi typy budov, ktoré sú veľmi často zastrešené plochými strechami, patria garáže, viacpodlažné parkoviská, priemyselné a výrobné haly, výškové budovy a verejné budovy, ako sú koncertné sály, divadlá, administratívne budovy a múzeá. Vďaka nízkoenergetickým domom sa aj v súkromnej bytovej výstavbe presadzuje trend plochých striech.

Jednotlivé časti rekonštrukcie plochej strechy

Zateplenie plochej strechy

S plochou strechou je kompatibilný akýkoľvek typ izolácie, či už ide o tvrdú penu alebo mäkkú izoláciu. V závislosti od typu využitia plochej strechy, osobného postoja k udržateľnosti, preferencií spoločnosti vykonávajúcej práce a nákladového rámca sa rozhoduje o vhodnej kombinácii materiálov. Aby sa plochá strecha vhodne prispôsobila spôsobu využitia budovy, musia sa zohľadniť najmä hodnoty tepelnej izolácie a izotermické hodnoty. Rozsiahla renovácia má preto často väčší zmysel ako oprava jednotlivých netesností alebo chybných malých miest. Takto sa strecha nestane mozaikovou pokrývkou, kde sa opakovane vyskytujú rovnaké problémy. Okrem toho voda nemusí vždy vytekať presne tam, kde sa dostáva do strešného plášťa. To znamená, že ak sa poškodené miesta opravujú čiastkovo, môže sa stať, že úniky zostanú neodhalené.

Hydroizolácia plochej strechy

Hydroizolácia plochej strechy sa nachádza nad tepelnou izoláciou. V zásade je otázkou, či by mal utesnenie zabezpečiť bitúmen alebo fólia. Samozrejme, že to do veľkej miery závisí od spôsobu využitia strešnej plochy. Výhodou bitúmenu je, že zostáva dlhodobo odolný. Je však potrebných niekoľko vrstiev bitúmenovej fólie. Na druhej strane je ekonomickejšie utesnenie PVC, t. j. kompozitnou fóliou, ktorá sa kladie len v jednej vrstve, čím sa šetrí materiál, pracovný čas a hmotnosť. Na tento účel existuje aj tekutý variant.

Odvodnenie plochej strechy

Odvodnenie plochej strechy musí byť vždy funkčné, pretože stojaca voda nakoniec spôsobí škody aj pri dobrom utesnení. Sklon strechy menší ako 5° sám o sebe tento problém nevyrieši. Ak renovujete plochú strechu, oplatí sa dôkladne skontrolovať odvodňovací systém a v prípade potreby ho optimalizovať. Ako však optimalizovať odvodnenie plochej strechy? Napríklad pomocou gravitačného odvodňovacieho systému alebo podtlakového odvodňovacieho systému. Tieto systémy účinne odvádzajú vodu zo strechy na viacerých miestach prostredníctvom zvodov, ktoré sú buď vnútorné, a teda neviditeľné, alebo vonkajšie, napríklad ako núdzové odvodnenie.

Fotovoltika a solárna energia na plochej streche

Rekonštrukcia ponúka vynikajúcu príležitosť na zabezpečenie elektrickej alebo tepelnej energie na plochej streche. Fotovoltaické a solárne tepelné systémy možno dimenzovať pre akýkoľvek typ budovy a použitia a ľahko ich dodatočne namontovať.

Denné svetlo a vetranie na plochej streche

Ploché strechy sú priam stvorené na to, aby do miestností pod nimi privádzali denné svetlo a čerstvý vzduch. Ak sa už svetlíky, ako sú systému sklenenej strechy, strešné kupoly, výlezy na plochú strechu alebo pásové svetlíky, nachádzajú na streche, určite by ich mal pri renovácii plochej strechy skontrolovať odborník. Sú strešné svetlíky stále tesné? Je výplň ešte neporušená, alebo je snáď porušená, zažltnutá alebo nepriesvitná? Spĺňajú prvky energetické normy, ktoré sa teraz pri renovácii uplatňujú? Ak tomu tak nie je, môžu strešné svetlíky vytvoriť slabé miesta na streche, ktoré znehodnotia všetky pozitívne výsledky renovácie plochej strechy.

Záver: Rekonštrukcia plochých striech ako možnosť opravy a optimalizácie

Renovácia plochej strechy teda nie je len nutným zlom, ale ponúka aj mnoho možností, ako optimalizovať prevádzkové vlastnosti budovy, hospodárenie s energiou a využitie denného svetla. Je dôležité venovať pozornosť normám, ako je DIN18234, a myslieť vo veľkom. Vyhnete sa tak tomu, aby ste po renovácii mali viac problémov ako predtým, napríklad v dôsledku zatekania, ktoré zostane neodhalené, alebo problémov s protipožiarnymi predpismi. Aj preto sa vždy oplatí spolupracovať so špecializovaný a odbornými firmami na rekonštrukcie, ktoré sú ideálne nastavené na prípady rekonštrukcií, a to tak z hľadiska spracovania, ako aj portfólia výrobkov.

Kontaktujte nás

3 + 10 =

Kontaktné údaje

Romanova 3, SK-85102 Bratislava

+421 2 4341 4036

klahoss@klahoss.sk

Klahoss