BIM: Building Information Modeling – Digitalizácia stavebníctva

Naším cieľom zostáva prospech pre zákazníka

Prečo BIM?

Pevne veríme, že BIM transformuje stavebníctvo. Ako rýchlo sa to stane, závisí aj od našich partnerov a zákazníkov. Kamkoľvek chcú ísť, ideme s nimi. Preto ich požiadavky začleňujeme do celého procesu s rôznymi riešeniami a variáciami. Okrem toho sa spoliehame na konfigurovateľné BIM objekty.
Vďaka nim je modelovanie rýchlejšie a finálny výrobok lacnejší, pretože odstraňuje defekty. Klient je s výsledkom tiež skôr spokojný, keďže už pri príprave projektu vie, čo ho čaká. Takto si okrem iného môže dopredu lepšie naplánovať ďalšie kroky.

Čo je BIM?

Building Information Modeling (BIM) je proces založený na inteligentnom spracovaní informácií o budove a jej komponentoch od prvotného návrhu až po demoláciu. Je založený na digitálnom 3D modeli budovy a všetkých súvisiacich komponentov. Uľahčuje tak výmenu informácií počas projektovania, výstavby a používania budovy. Medzi výhody patrí aj eliminácia chýb, úspora času, zvýšená produktivita a kontrola nad samotnými objektmi.

Kto profituje z BIM?

Takmer každý, kto je zapojený do daného projektu, môže profitovať z BIM. Majitelia, projektanti, odborníci, dodávatelia, inšpektori a prevádzkovatelia majú nielen prístup k najaktuálnejším a platným informáciám o svojich budovách, ale môžu medzi sebou aj centrálne komunikovať namiesto toho, aby hľadali vhodný spôsob zrozumiteľnej komunikácie. Samozrejme si to vyžaduje, aby všetci adekvátne spolupracovali, ako to bolo aj v prípade analógového riadenia výstavby.

Napríklad?

Na základe výpočtov ZOTSH zväčšujeme veľkosť zariedení a znižujeme ich počet. Túto zmenu vykonáme priamo v centrálnom 3D modeli budovy. Architekt zmenu schváli. Statik zmenu automaticky dostane a vykoná potrebné úpravy. Zároveň dostane upozornenie aj projektant technických zariadení budovy, ktorý prispôsobí odvetrávacie cesty aktualizovanému novému umiestneniu. Zároveň navrhne zmenu zapojenie zariadení ZOTSH z pohľadu odberu elektrického prúdu a zmeny počtu zariadení. Množstvo správ sa odosiela automaticky. V centrálnom modeli si navyše každý vždy nájde aktuálny stav.

Potrebujete pomôcť s projektom?

Radi vám pomôžeme s vaším projektom sklenenej strechy alebo svetlíkov. Naši skúsení projektanti vytvoria BIM model na mieru podľa vašich požiadaviek a predstáv a exportujú BIM projekt pre vaše zvolené softvérové prostredie. Stačí sa s nimi spojiť, poslať svoj projekt a spoločne môžeme začať plánovať a projektovať.

Jednoducho BIM – Takto sa dnes efektívne projektuje

vždy aktuálne údaje k produktom

BIM ilustračný 6

Projektovanie

Od začiatku používajte spoľahlivé BIM objekty našich svetlíkov, nie zástupné symboly, kde plánovacia geometria a vlastnosti alebo dokonca použiteľnosť nie sú vždy jasné. S našimi parametrickými modelmi môžete vykonávať zmeny priamo v dynamickom modeli budovy a ešte viac prostredníctvom plug-in modulov v konfigurátore.

Verzia

Vyžiadajte si a objednajte si finálny návrh strešného systému len niekoľkými kliknutiami. Vyhnete sa tak chybám a nedorozumeniam v dlhom reťazci tendrov, požiadaviek a ponúk.

Dokument

Generujte produktovú dokumentáciu pre varianty produktu priamo v konfigurátore alebo uložte dodanú dokumentáciu cez prepojenia na komponenty v modeli budovy.