Obnova svetlíkov na plochej streche

Pri rekonštrukcii svetlíkov na plochej streche existujú tri východiskové situácie:

  • Na streche ešte nie sú žiadne svetlíky, ale tie sa teraz počas rekonštrukcie dodatočne nainštalujú. Tento prípad často nastáva napríklad vtedy, keď sa nevyužívaná plochá strecha mení na strešnú terasu. Dobrým spôsobom, ako sa dostať na strešnú terasu, sú výlezy na plochú strechu. Tie potom privádzajú do priestoru pod nimi denné svetlo a zároveň čerstvý vzduch.
  • Svetlíky už na streche existujú, podstavce sú stále neporušené a aj po rekonštrukcii stále spĺňajú príslušné požiadavky na izoláciu, zabránenie šírenia požiaru a vzdialenosť od úrovne odvádzania vody. V takom prípade sa na svetlíky pomocou sanačných adaptérov namontujú nové kopule, napríklad na vytvorenie lepšej tepelnej izolácie, nového zasklenia alebo celkovej energetickej optimalizácie.
  • Na mieste už existujú svetlíky, ktoré je však potrebné kompletne vymeniť. Dôvodom je napríklad vek prvkov, predtým použité materiály alebo potrebná úprava výšky svetlíkov kvôli vyššej izolácii.

Ak sa svetlík úplne prebuduje, ako v prvej alebo tretej východiskovej situácii, je potrebné sa rozhodnúť, aký typ podstavca sa použije. Je to rozhodujúce pre celú strešnú konštrukciu. Na príklade vám ukážeme rozdiely, ktoré vyplývajú z výberu podstavca.

F100 sanačná sada sklenené svetlíky

Drevený hranol

Pri inštalácii svetlíka sa na prispôsobenie výšky inštalovanej izolácii používajú drevené hranoly. Vo väčšine prípadov sa musí vytvoriť dômyselné vnútorné opláštenie, aby sa splnili všetky potrebné protipožiarne predpisy. Prirodzene, medzi dreveným nosníkom a izoláciou vzniká aj tepelný most, ktorý sa nedá odstrániť. Je to spôsobené tým, že táto oblasť jednoducho nie je zaizolovaná, čo je vidieť na nasledujúcej schéme.

Pracovné kroky pri montáži nosnej konštrukcie dreveného nosníka sú nasledovné:

  • Doprava ďalšieho materiálu na stavbu.
  • Rezanie drevených nosníkov na mieru.
  • Pripevnenie prvého hranola na existujúcu podkonštrukciu.
  • Priskrutkovanie ďalších drevených hranolov.
  • Zakrytie drevených hranolov.
  • Vykonanie ďalších protipožiarnych opatrení podľa noriem.

Nasledujúca schéma vám poskytne predstavu o tom, ktoré ďalšie protipožiarne opatrenia sú potrebné na zabránenie šírenia požiaru na plochej streche podľa normy DIN 18234.

Svetlík zo spodnou konštrukciou z dreva

Vnútorná strana strešného otvoru viditeľná z interiéru musí byť obložená nehorľavým materiálom, pretože samotný drevený trám je horľavý. Z vonkajšej strany musí byť okolo svetlíka umiestnená ďalšia vrstva štrku. Pod ňou sa musí okolo strešného okna položiť 50 cm ohňovzdornej izolácie. Týmto spôsobom však vzniká medzi izoláciou a podkladom tepelný most, ktorý môže viesť k zatekaniu a energetickým stratám.

Podstavec zo sklolaminátu LAMILUX s tepelne izolovanou pätou alebo bez nej

Vyššie spomínané dodatočné pracovné kroky, ako aj ďalšie konštrukčné opatrenia na dosiahnutie súladu s normou DIN 18234 nie sú potrebné, ak sa inštaluje podstavec zo sklolaminátu od spoločnosti LAMILUX. Je k dispozícii s tepelne izolovanou pätou alebo bez nej a ľahko dosiahne potrebných 25 cm nad úrovňou odtoku vody pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia pri požiari (ZOTSH) a 15 cm pre kopulovité a ploché svetlíky. Na splnenie požiadaviek normy potom už nie je potrebný štrk ani samostatná izolačná vrstva.

Prečo nie sú potrebné žiadne ďalšie dodatočné opatrenia, aby sklolaminátové podstavce LAMILUX spĺňali požiadavky normy? Tu je stručné vysvetlenie: Sklolaminát, t. j. plast vystužený sklenými vláknami, je takzvaný teplý materiál a v podstavcoch LAMILUX je už zabudovaný pod úrovňou izolácie. To znamená, že vyššie opísaný tepelný most odpadá. Okrem toho má sklolaminát iné požiarne vlastnosti ako PVC. To znamená, že je možné vynechať dodatočné opatrenia.

Odporúčané riešenie so sklolaminátovým podstavcom LAMILUX

Záver: Rekonštrukcia plochých striech ako možnosť opravy a optimalizácie

Rekonštrukcia plochej strechy teda nie je len nutným zlom, ale ponúka aj mnoho príležitostí na optimalizáciu vlastností objektu, hospodárenia s energiou a využitia denného svetla. Je dôležité venovať pozornosť normám, ako je DIN18234, a myslieť vo veľkom. Vyhnete sa tak tomu, aby ste po rekonštrukcii mali viac problémov ako pred ňou, napríklad v dôsledku zatekania, ktoré zostane neodhalené, alebo problémov s protipožiarnymi predpismi. Aj preto sa vždy oplatí spolupracovať so špecializovanými spoločnosťami a odborníkmi na rekonštrukcie, ktorí sú z hľadiska spracovania a portfólia produktov optimálne nastavení na rekonštrukčné projekty.

Kontaktujte nás

8 + 6 =

Kontaktné údaje

Romanova 3, SK-85102 Bratislava

+421 2 4341 4036

klahoss@klahoss.sk

Klahoss