Ako môže renovácia objektu ovplyvniť jeho hodnotu

Hodnota každej budovy nezávisí len od jej technického stavu. Rovnako dôležité sú opatrenia zameriavajúce sa na energetickú hospodárnosť

Bez renovácie hodnota budovy časom klesá

Ak sa do nehnuteľnosti dlhý čas po výstavbe neinvestuje, môže to mať nepriaznivý vplyv na podstatu budovy, a tým aj na jej hodnotu. To isté platí, ak nehnuteľnosť nie je z pohľadu energetických požiadaviek aktuálna alebo ak sa nevykoná potrebná modernizácia. Pokiaľ majitelia nehnuteľnosť sami užívajú a bývajú v nej, nemusí to spočiatku zohrávať takú významnú úlohu. Ak je však plánovaná ako súčasť zabezpečenia na dôchodok, môže mať absencia opomenutej rekonštrukcie bolestivé následky. Ak sa ako architekt alebo projektant stretnete s takouto budovou, mali by ste majiteľov nehnuteľnosti oboznámiť s dôsledkami možnej straty hodnoty a ukázať im, že investícia sa oplatí po všetkých stránkach. Napríklad na samotnej hodnote budovy – renovácia môže ovplyvniť hodnotu budovy, pretože hodnota budovy bez renovácie časom klesá.

Vniesť do budovy viac denného svetla renováciou

Najmä vo veľkých starých budovách sa do miestností niekedy aj počas dňa dostane len málo svetla, najmä ak sa nachádzajú uprostred mesta medzi inými budovami. Denné svetlo je však nevyhnutné pre pohodlie ľudí, ktorí v danej budove žijú a pracujú. Bodové svetlíky a ostatné svetlíky od spoločnosti LAMILUX dajú streche nový rozmer a do budov vpúšťajú svetlo a vzduch. Tieto riešenia sú vhodné pre obytné budovy, školy, priemyselné haly alebo obchodné centrá. Vďaka skleneným strechám a moderným svetlíkom sa slnečné lúče dostanú do zákutí, pre ktoré bolo predtým osvetlenie denným svetlom nemožné a prichádzalo tak do úvahy len umelé osvetlenie. Svetlíky sa dajú otvoriť, a tak prirodzene vetrať miestnosti a zároveň slúžia na odvod tepla a dymu.

Plánujete rekonštrukciu budovy a chcete zvýšiť jej hodnotu aj vďaka svetlíkom? Potom si pozrite ponuku našich svetlíkov LAMILUX a neváhajte nás kontaktovať.

Vniesť do budovy viac denného svetla renováciou

  • Ak nehnuteľnosť užívate sami, potrebné opravy a modernizácia môžu neskôr viesť k vysokým investíciám, prinajmenšom ak má nehnuteľnosť zostať pohodlne obývateľná aj vo vašej starobe.
  • Ak finančné prostriedky nepostačujú na naliehavo potrebnú rekonštrukciu, môže to znamenať aj stratu nehnuteľnosti.
  • Ak sa nehnuteľnosť prenajíma, výnosy z nej slúžia na zabezpečenie príjmu, najmä v starobe. Ak sa nehnuteľnosť nerekonštruuje, je skoro nemožné zvýšiť nájomné. Zároveň sa zvyšuje riziko straty nájomcu. Je to spôsobené tým, že o byty v relatívne zlom stave má záujem len veľmi malá skupina ľudí.
  • Ak sa má nehnuteľnosť predať v starobe na zlepšenie dôchodku, hodnota sa môže bez renovácie drasticky znížiť. To môže značne narušiť prípadné plány na zabezpečenie dôchodku.

Pravidelné kontroly zabraňujú veľkým škodám

Ak sa drobné poškodenia na nehnuteľnosti rýchlo odhalia a rovnako rýchlo odstránia, finančné výdavky na ich opravu sú zvyčajne nízke. S týmto kontrolným zoznamom budete mať vždy aktuálne informácie o stave vašej nehnuteľnosti:

  • na jar a na jeseň: Kontrola odvodu vody zo strechy
  • raz ročne: Kontrola kotla, drevených konštrukcií vystavených poveternostným podmienkam, všetkých strešných spojov a komína
  • každé tri roky: Kontrola drevených dverí a okien, vonkajších omietok a náterov
  • každých päť rokov: Kontrola všetkých potrubí, radiátorov, strešných konštrukcií, plastových dverí
  • každých desať rokov: Kontrola drevených podlahových dosiek, vnútorných omietok, obkladov a sanitárnej keramiky, konštrukcií stien a svetelných studní.
Ak sa pri týchto kontrolách zistí potreba opravy, nemali by ste ju odkladať. Hneď pri zistení sú námaha a náklady zvyčajne oveľa nižšie ako pri neskoršej oprave. Najmä v prípade plánovaného predaja nehnuteľnosti si zanedbané investície vyberú svoju daň. Ak sa má hodnota budovy zvýšiť skôr, zvyčajne je potrebné investovať väčšiu sumu. Pri väčších investíciách, ktoré zahŕňajú napríklad modernizáciu vykurovacieho systému alebo energetickú obnovu, môžete využiť rôzne štátne dotácie a európske fondy.

Energetická obnova budov zvyšuje ich hodnotu

Energetická obnova starších budov je téma, ktorá nehrá úlohu len pri predaji nehnuteľností. Nové budovy od roku 2015 majú požadovanú energetickú triedu A1. Európska únia sa snaží, aby do roku 2033 mali všetky budovy na stupnici od A po F aspoň stupeň energetickej účinnosti D. Konečným cieľom má byť do roku 2050 klimaticky neutrálna Európa.

Vniesť do budovy viac denného svetla renováciou

Chcete si znížiť daňové odvody? Potom investujte do renovácie budovy, v dôsledku čoho zvýšite aj jej hodnotu. Predpokladom daňového priznania je, že prispievate k zachovaniu budovy. Potom môžete použité výdavky uplatniť ako náklady na údržbu v daňovom priznaní. Ak svoju nehnuteľnosť pravidelne udržiavate a venujete pozornosť aktuálnej renovácii, oplatí sa to hneď niekoľkými spôsobmi: Nielenže zachovávate hodnotu budovy, ale zároveň zabezpečujete vysokú úroveň komfortu bývania a udržiavate náklady na energie a prevádzku v rámci normy.

Čo je dobré to vedieť pre vaše daňové priznanie:
Ste majiteľom bytu? Potom si môžete uplatniť výdavky v plnej výške.
Ste vlastníkom a nehnuteľnosť využívate sami? Potom si môžete z daní odpočítať len časť investície. Zatiaľ čo na použitie materiálu sa neprihliada, daňový úrad uzná až 20 percent nákladov na prácu remeselníkov, do maximálnej výšky 6 000 eur ročne.

Modernizácia zvyšuje hodnotu budovy

Okrem energetickej obnovy nehnuteľnosti zohráva pri zvyšovaní hodnoty budovy významnú úlohu aj modernizácia interiéru obytných a obchodných priestorov. Okrem pravidelného maľovania vnútorných stien je užitočným opatrením, ktorým môžete pozitívne ovplyvniť hodnotu budovy, aj modernizácia hygienických priestorov, podláh, balkóna alebo terasy. Samozrejme, platí to aj pre záhradu, predzáhradku a vôbec celý vonkajší priestor, ako aj pre saunu, bazén alebo iné exkluzívne zariadenia. Ak sa všetky časti patriace k nehnuteľnosti pravidelne udržiavajú a v prípade potreby opravujú alebo obnovujú, hodnota celej nehnuteľnosti sa zachováva.

Rekonštrukcia a modernizácia naraz

Na prvý pohľad neexistuje žiadna druhá šanca: Ak fasáda už nezodpovedá súčasnému stavu budovy, má to negatívny vplyv na jej hodnotu. Ak je však navrhnutá podľa moderných kritérií, zvyšuje sa aj hodnota budovy. Ak sa chystá energeticky efektívna obnova, fasádu možno zmodernizovať pri menšom úsilí. Inovatívne izolačné materiály slúžia ako dizajnové aj funkčné prvky. Takto zabijete dve muchy jednou ranou, ušetríte náklady a zachováte alebo zvýšite hodnotu svojho domu.

Záver: Myslite na renováciu včas

Ak sa popri renovačných opatreniach pravidelne vykonáva aj modernizácia, hodnota nehnuteľnosti sa minimálne udržiava. Ak ste ako architekt alebo projektant zodpovedný za budovy, mali by ste informovať vlastníkov o inak hroziacom poklese hodnoty nehnuteľnosti. Zatiaľ čo pri renovácii sa poškodenia odstraňujú, modernizácia nehnuteľnosti si často vyžaduje jednorazovú investíciu, ktorá však zvyčajne zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Hodnota sa tak udržiava trvalo a zvyšuje sa v závislosti od individuálnych preferencií a regionálnej polohy. Ak sa neskôr uvažuje o predaji, stabilná investícia bude mať za následok aj vyššiu predajnú cenu.

Kontaktujte nás

14 + 4 =

Kontaktné údaje

Romanova 3, SK-85102 Bratislava

+421 2 4341 4036

klahoss@klahoss.sk

Klahoss