Optimálne osvetlenie budov je nevyhnutným faktorom pre fyzickú a duševnú výkonnosť. 💪

Mnohé z našich životne dôležitých funkcií fungujú optimálne, len v prípade, že prijmeme dostatočnú dávku denného svetla. 🧐

Nedostatok denného svetla na druhej strane spôsobuje u ľudí poruchy metabolizmu a hormonálnej regulácie. Svetlíky, ktoré sú spravené na spôsob strešnej kupole, zaplavujú veľké kancelárske, administratívne a priemyselné budovy denným svetlom a vytvárajú, tak pracoviská s dobrými vizuálnymi podmienkami. 😎

Po mnoho desaťročí sú kupole svetlíkov neoddeliteľnou súčasťou súčasnej výstavby. Strešné okná sú mimoriadne ekonomické, pretože kombinujú tri funkcie naraz:

1. Umožňujú prirodzené osvetlenie bez nákladov na energiu.

Veľké vnútorné priestory je možné osvetliť, len v malej hĺbke cez bočné okná. Na druhej strane kupole strešného svetla prinášajú oveľa jasnejšie ze- nitové svetlo do všetkých oblastí miestnosti a poskytujú rovnomerný a neoslňujúci prísun denného svetla. 🤝

2. Okrem toho sa kopule strešných svetlíkov používajú na prirodzené vetranie a prevzdušňovanie.

Teplý a zatuchnutý vzduch stúpa hore a otvorená kupola strešného okna odvádza starý vzduch bez nákladov na energiu. Otvorom tak môže do budovy opäť prúdiť nový a na kyslík bohatý čerstvý vzduch. 👍

3. Ďalším dôležitým faktorom je bezpečnosť v budovách.

V rámci stavebnej protipožiarnej ochrany preberajú kupole svetlíkov funkciu systému odvodu dymu a tepla. V prípade požiaru vedú toxický dym a horúce plyny von bez ďalšej vonkajšej energie. 🤔

Kontaktujte nás

2 + 3 =

Kontaktné údaje

Romanova 3, SK-85102 Bratislava

+421 2 4341 4036

klahoss@klahoss.sk

Klahoss